Методи за доставка

МЯСТО И ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА

Поръчки се приемат само за доставки на територията на българската държава, в случай на поръчки от друга държава, потребителят трябва да ни съобщи транспортната / куриерската фирма къде искат да бъдат доставени продуктите. Поръчките се обработват в рамките на работното време (9:00 - 17:00), с изключение на събота, неделя и официални празници.

Графикът за всяка пратка се определя едностранно от ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД (наричана по-долу "фирмата") или от сътрудничещата транспортна / логистична агенция и се съобщава на клиента / потребителя. В случаите, когато клиентът / потребителят не може да получи зададения ден, превозвачът трябва да разсрочи доставката и да уведоми клиента / потребителя. В случаите, когато клиентът не може да получи поръчката в определения ден и час, тогава той / тя ще трябва да получи стоката от неговия / нейния логистичен партньор на собствения си транспорт. Поръчки, които включват продукти по поръчка, се изпращат веднага след събирането на всички продукти до сътрудничеща логистична агенция в София, България 1527, ул. Стара планина 80, етаж 1, офис 1. Не е изключено частично изпращане на отделни продукти от поръчка, ако договорено с клиента.

 

ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКА

Изпращане до клиента/потребителя в областите, обхванати от дистрибуторската мрежа на компанията.

След продажбата продуктите и услугите се изпращат на адреса и получателя, който клиентът / потребителят е заявил при подаване на поръчката си, която е приета от компанията. Компанията свободно избира средствата за доставка, стига мястото за доставка да бъде обслужвано от нейната дистрибуторска мрежа и уведомява клиента или по телефон, или по електронна поща за приемането на поръчката. Клиентът / потребителят също е информиран по горния начин за разходите за доставка на поръчката. Разпределителната мрежа на компанията осигурява 90% от населението на България.

Артикулите се доставят до входа на жилищната сграда.В случаите, когато съдействащата транспортна агенция не успее да достави до входа на жилищната сграда, доставката ще бъде извършена до най-близкия възможен пункт за доставка.

В случай, че адресът за доставка, даден от клиента / потребителя, е трудно достъпен с транспортни средства на транспортната фирма / транспортна агенция (напр. Камион) или достъпът до транспортната фирма / транспортен агент не е разрешен, моля, уведомете ни по време на поръчката, за да може да се предприемат подходящи действия. В случай че информацията не е актуализирана, тогава транспортната компания / агент има право да достави продуктите до най-близката достъпна транспортна точка или да поиска допълнителна такса от клиента / потребителя за доставката на стоките до входа на жилищната сграда.

 

Доставки в райони извън дистрибуторската мрежа на компанията - задължения

Ако клиентът посочи в поръчката която ще бъде изпратена,адрес в райони извън дистрибуторската мрежа на компанията , тогава може да има допълнителни такси за доставка, които ще бъдат известени на клиента след поръчка. Освен това може да има допълнителни забавяния по отношение на времето на доставка на стоките.

 

УСЛУГА : Доставка до етажа на клиента

Доставката до етажа на клиента не е включена в цената. Таксува се допълнително. Цената се определя в зависимост от обема на поръчаните продукти. Моля, свържете се с нас за повече информация.

В случаи, когато доставката до етажа е невъзможна поради тесни стълбища или малък асансьор, доставката ще се извърши до входа на блока или къщата. Фирмата ни ще възстанови договорената сума за услугата , при условие че тя е била заплатена.
Услугата - качване до етаж важи за цялата страна.

 

Общи условия за доставка на продукти и услуги

Компанията си запазва правото да променя режимите, условията и цените на пратката по желание и без предварително известие, изисквано да уведоми бъдещите си клиенти за такива промени, като прегледа настоящите Условия за ползване на електронния магазин.

 

Получаване от логистични складове

Фирмата предоставя на клиента възможността да получава продуктите и услугите, продавани чрез онлайн магазина на ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД Sofia, Bulgaria 1527, 80 Stara planina str., floor 1, office 1, когато са достъпни чрез онлайн магазина. По-специално клиентът има право да избере чрез онлайн магазина продукта (ите), който желае да получи от складовете / логистиката,при условие че продуктите са събрани и готови за доставка. Служителите на компанията трябва да информират клиента / потребителя кога продуктите са готови за доставка.Ако продуктите, избрани от клиент / потребител са в наличност в склада / логистиката, клиентът ще може да дойде в склада / логистиката, за да получи продадените стоки, най-малко 2 часа след подаването на поръчката чрез на онлайн магазина (например, ако клиентът направи поръчка в 13:00 ч., ще може да получи поне след 15:00 ч.) и след като се обади на отговорния отдел за продажби на компанията, за да потвърди, че стоките са налични.

Получаването на продуктите може да се извърши от понеделник - петък от 09:00 до 17:00 ч. Ако се установи, че потребителят злоупотребява с тази функция, предоставена от компанията (напр. многократна поръчка на артикули през онлайн магазина и не получаването им от складовете и т.н.), ппоследният може да отхвърли и откаже поръчката на този потребител на този потребител чрез възможност за получаване от магазина. Ако клиентът не дойде в складовете, за да получи стоките (т.е. да получи стоките и да плати цената) в рамките на 30 дни от момента, в който стоките са готови за продажба, продажбата автоматично се отменя, при условие че Прекратяване на клиента от горепосочения срок от клиента за изпълнение на задълженията му.

Срокът може да бъде удължен само поради непреодолими обстоятелства,при условие че те бъдат уведомени на време от клиента и потвърдени писмено. В случай на отмяна, ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД няма никаква отговорност. В случай, че след заявката на компанията е направен депозит от клиента / потребителя за конкретна поръчка на продукти,
тогава компанията си запазва правото да задържи аванса и да анулира поръчката.

 

Отговорен за получателя

Получаването във всеки случай се извършва от лицето посочено в поръчката,като получател,като се покаже личната карта или паспорт или друг подходящ документ, доказващ самоличността в случай, че посоченото в поръчката лице не може да получи лично уведомете ни писмено на електронния адрес [email protected]. ПОЛИХОМ БЪЛГАРИЯ си запазва правото да поиска възстановяване на сумата от настойника за всяка поръчка,която се извършва от недееспособни лица.

 

Краен срок за приключване на продажбата - доставка

Срокът за доставка на продадените продукти и услуги се определя в поръчката в зависимост от наличността, потвърждава се от приемането на поръчката от компанията и е максимум деветдесет (90) работни дни от датата на подготовка на продажбата, освен ако няма конкретно, различно споразумение части потвърдени писмено чрез електронна поща. В случай че такъв срок не е уговорен и потвърден по някаква причина по горния начин, доставката се извършва в рамките на деветдесет (90) работни дни от приемането на поръчката и подготовката на продажбата. В случай на извънредна и непредвидена пречка, с която ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД може да се сблъска при доставката на продукта / продуктите, последният има право да отложи доставката на всички или на част от продадените продукти и услуги, чрез писмено известие (имейл съобщение)до клиента (в същото време ще бъде информиран по телефона), при условие че общото време на изчакване, заедно с отлагането, не надвишава деветдесет (90) от момента на одобрение на поръчката и подготовката за продажба. В противен случай, ако срокът от деветдесет (90) дни е надвишен поради това, че компанията не е в състояние или не може да го достави на клиента, тогава само клиентът ще има право, ако желае да определи нов втори срок за доставка над деветдесет (90). дни (такъв нов краен срок не се изисква, ако компанията откаже доставката като цяло или ако доставката обслужва интересите на клиента само ако е в рамките на законния деветдесет (90) дневен срок и клиентът е уведомил съответно дружеството). точки). Ако допълнителният срок, определен от клиента, не бъде спазен, тогава последният има право да прекрати договора за продажба по отношение на просрочени задължения. Останалата част от поръчката обикновено се изпълнява, освен ако артикулите в поръчката са свързани, използвани като цяло и са свързани помежду си и клиентът заявява, че частичното изпълнение на поръчката не обслужва техните нужди или интереси, т.е. така че компанията трябва да анулира цялата поръчка.

The product has been removed from your cart.