Условия за ползване

Общ
Мебелите на Polihome отдават голямо значение на защитата на личните данни и събират и обработват лични данни само в съответствие с изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата Политика за поверителност е да ви информира как обработваме вашите данни и какви лични данни бихме събирали за вас, с каква цел, срок и респ. какви са вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни предоставили, е много важна за нас. Следователно ние защитаваме вашата информация, като прилагаме всички технически и организационни средства, с които разполагаме, за да предотвратим неправомерен достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно изтриване на информация.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Уебсайтът www.polihome.bg е официалният онлайн магазин на ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД с ЕИК 206326211. Седалището на компанията се намира в СИКО СПЕД ЕООД Sofia, Bulgaria 1000, булевард Витоша 32А, етаж 1.
ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД винаги се стреми да предостави възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти. Този електронен магазин дава възможност както на нашите клиенти, така и на всички интернет потребители да бъдат информирани незабавно за продуктите, предлагани от нашата компания, както и да правят покупки онлайн.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Права и търговска марка за интелектуална собственост.
Всички дизайн на уеб сайт, текст, графика, лога, изображения на бутони, софтуер и изображения са интелектуална собственост на „ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД “ или нейните доволни доставчици и са защитени съгласно съответните разпоредби на европейското законодателство и международните конвенции. , Съставът (означава събирането, подреждането и сглобяването) на цялото съдържание в този сайт е единствено собственост на „ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД “ или неговите доставчици на софтуер и е защитен от международните закони за авторските права. Съдържанието и софтуерът в тази област могат да бъдат използвани за покупки и продажби. Всяка друга употреба, включително възпроизвеждане, модификация, разпространение, преиздаване, показване или изпълнение на съдържанието от Polihome, включително www.polihome.bg, е забранена. Всички права запазени, всеки текст или изображение, носещо символи Polihome, са търговски марки или регистрирани търговски марки и се използват тук под разрешението на съответните собственици. Polihome позволява на посетителите на сайта www.polihome.bg да правят отзиви и коментари за продуктите, когато има такива. Ако направите каквито и да било ревизии или коментари на www.polihome.bg, вие предоставяте на Polihome неизключително, безплатно, трайно, неотменяемо и напълно лицензирано право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда разпространява и генерира подобни отзиви и коментари по целия свят във всеки преглед или коментар.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Сигурност и поверителност

ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД признава значението на сигурността на личните данни, както и на електронните транзакции и предприе всички необходими мерки, с най-модерните и модерни методи, за да гарантира максимална сигурност. Цялата информация, свързана с личната информация на потребителите, се третира като поверителна в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Безопасността на онлайн магазина на компанията се постига чрез следните методи:

1.а Разпознаване на клиенти:

Паролите, използвани за идентифициране на потребителя / клиента са две: паролата и паролата, които всеки потребител сигурно има достъп до личната си информация всеки път, когато ги регистрира. Разрешено е да променяте паролата толкова често, колкото пожелаете. Единственото лице, което има достъп до своята информация, е себе си чрез горните кодове и е единствено отговорно за запазването на своята конфиденциалност с трети страни. В случай на загуба или изтичане, той трябва незабавно да уведомява ДРУЖЕСТВОТО, в противен случай не носи отговорност за използването на паролата от неоторизирано лице. Онлайн магазинът на КОМПАНИЯТА по никакъв начин не разкрива и не разкрива личните данни и информация на потребителите / клиентите. Личните данни се използват изключително за правилното изпълнение на транзакциите. Цялата информация е криптирана и сигурно съхранявана.

1.б Спазване на Общия регламент за защита на данните

Всички тези елементи се уреждат от Политиката за поверителност на компанията, която е в съответствие с новия Общ регламент за защита на данните (GDPR) и може да бъде намерена по-долу. Потребителите си запазват правото да бъдат информирани, да имат достъп и да възразят срещу обработването в съответствие с новата ГПК и приложимото законодателство. В противен случай те се съгласяват и приемат обработването и заявяват, че цялата информация и информация, която предоставят, е вярна и точна.

2. Политика за поверителност

2.a Цел на събирането на данни - процедура

"КОМПАНИЯ" оперира този уебсайт с единствената цел да продава продукти и услуги на своите клиенти. За да обслужва по-добре своите клиенти, „КОМПАНИЯ“ изисква конкретна информация относно попълването и обработката на тяхната поръчка, издаване на фактури за продажби, свързване с магазина или отговаряне на въпроси и запитвания или друга информация, която е необходима за тази цел. По време на процеса, който е прозрачен, ясен и разбираем на всички етапи, клиентите се молят да се съгласят с представянето на техните данни.

2.b Редактор

Отговорно по закона за защита на личните данни е ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД под името "Полихоме" със седалище в СИКО СПЕД ЕООД Sofia, Bulgaria 1000, булевард Витоша 32А, етаж 1., законно представлявано от ЕИК № 206326211, имейл [email protected], гореща линия за обслужване на клиенти: 123456789 (наричана по-долу "КОМПАНИЯ" ).

2.c Лични данни, събрани по време на посещението на онлайн магазина на КОМПАНИЯТА


Тези данни включват информация като име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер. Освен това, по време на всяко посещение на нашия сайт, информация като използвания браузър, IP адреса на посетителя или информация за продуктите, които е видял, автоматично се събират с цел по-добро обслужване, по статистически или технически причини.

Събирането и обработването на такива лични данни става чрез посещение, регистриране, влизане в съществуващ акаунт или поръчка на продукти на уебсайта на Дружеството. Данните се използват само в съответствие с приложимите законови разпоредби и настоящата политика за поверителност и според случая, със съгласието на посетителя, клиента, регистриран потребител.

Посетителят си запазва правото да изтрие или коригира неверни лични данни, правото да изтрие личните му данни и правото да получи копие от лични данни. Посетителят, ако е регистриран потребител, може да поиска правата си, като влезе в клиентския акаунт и ги редактира директно, или дори изтрие напълно акаунта си. Данните, които трябва да се съхраняват поради правни, институционални или договорни задължения за поддържане на търговски документи, ще останат в сигурна среда толкова дълго, колкото ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД . се изисква от закона.

Данните за потребителите (име, професия, имейл, домашен адрес, стационарен телефон, мобилен телефон и т.н.) и транзакциите на потребителите на онлайн магазина се третират като поверителни, както при обичайния бизнес в магазин. Потребителите ще бъдат информирани от ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД , когато предоставят личните си данни като част от транзакциите си и се съгласят и приемат предстоящата обработка на такава информация за лични данни за нуждите на гладка и лесна транзакция между страните. , както и предаването на тези данни на конкретно определени бенефициенти и служители на компанията като част от изпълнението на договора. Съществува също правото на достъп и правото на опозиция. Гарантира, че само упълномощен персонал има достъп до информация за транзакциите и само когато е необходимо, напр. за обработка на поръчки. В противен случай ПОЛИХОМ БЪЛГАРИЙСКА КОМПАНИЯ се задължава да не разкрива подробности за своите клиенти и техните транзакции, освен ако няма писмено разрешение от тях или ако това се изисква със съдебна заповед или решение на друг публичен орган. Личните данни, посочени в онлайн магазина на КОМПАНИЯта, се използват единствено от него или неговите филиали за поддържане, насърчаване и осъществяване на бизнес отношенията, насърчаване на стоки и информиране на клиентите. Всички документи и електронни данни, обменяни между страните в хода на продажбата, се съхраняват от ДРУЖЕСТВОТО. Клиентът може да получи достъп до тях, ако желае.

2.d Прехвърляне на лични данни

Данните за посетителите могат да бъдат предавани на свързани доставчици на промоционални услуги или други цели на услугите на „КОМПАНИЯ“. Свързаните компании са внимателно подбрани и са ангажирани с КОМПАНИЯТА по договор, свързан със защитата на личните данни, са в рамките на Европейското икономическо пространство, са обект на съответното законодателство на ЕС и осигуряват възможно най-високо ниво на сигурност. Посетителят си запазва правото да възрази или да изтрие от такива действия по всяко време.

Данните могат също да бъдат изпращани на официалните органи, ако има законово задължение или съдебно разпореждане. Същото важи, ако „КОМПАНИЯТА“ има право да го направи, за преследване на престъпления или за защита и изпълнение на своите права и претенции.

Данните се предават и на трети страни за правилното изпълнение на договорите в следните случаи:

За доставка на стоки до превозвачи и доставчици на пощенски услуги, както е посочено чрез извършване на поръчката.

За плащане на стоки към местни или чуждестранни доставчици на платежни услуги (напр. PayPal) или банкови институции, посочени в момента на извършване на поръчката.

По време на процеса на плащане информацията за плащане не се записва или съхранява по време на тази транзакция, като номера на кредитна карта или друга банкова или друга информация. Тази информация се предоставя директно изключително на съответния доставчик на платежни услуги.

2.е Сигурност на данните

Сигурността на личните данни е основен приоритет за КОМПАНИЯТА. Съхранените данни за посетителите са защитени чрез технически и организационни мерки за ефективно предотвратяване на загуба или злоупотреба от трети страни. Обработващите обработват личните данни и се ангажират с поверителност. За защита на личните данни, данните се предават в криптиран вид. За да се гарантира дългосрочната защита на данните, мерките за техническа сигурност редовно се наблюдават и, ако е необходимо, се адаптират към съответните преобладаващи технологични стандарти.

Използването на този уеб сайт показва приемането и съгласието на декларацията за поверителност на „КОМПАНИЯТА“, както и приемането на обявените чрез него условия и условия за използване на уеб сайта.


2.е Длъжностно лице за защита на данните

Назначихме служител по защита на данните („DPO“), който да наблюдава спазването на тази политика.

3. Вашите права за защита на данните

При определени условия и по закон имате право на:

- Кажете ни, ако съхраняваме вашите лични данни и ако да, какви са тези данни и защо ги съхраняваме / използваме.

-Искайте достъп до вашите лични данни (обикновено известен като "заявка за достъп на субект на данни"). Това ви дава възможност да получите копие на вашата лична информация, която притежаваме, и да проверите дали я обработваме законно.

- Поискайте корекция на личните ви данни, които притежаваме. Това ви позволява да коригирате всяка непълна или неточна информация, която имаме за вас.

- Поискайте изтриването на личните ви данни. Това ви позволява да поискате да изтрием или изтрием лични данни, когато няма причина да продължим да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем личните ви данни, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка (вижте по-долу).

-За възражение срещу обработването на вашите лични данни, когато се позоваваме на легитимен интерес (или трета страна), но вашата конкретна ситуация ви кара да искате да се противопоставите на тази причина поради тази причина. Вие също имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

- Противопоставяйте се на автоматизирано вземане на решения, като например създаване на профили, които не трябва да подлежат на автоматизирано вземане на решения, използвайки личните ви данни или вашия профил.

- Поискайте ограничение при обработката на личните ви данни. Това ви позволява да поискате от нас да спрем да обработваме вашите лични данни, например, ако искате да определите тяхната точност или причината за тяхната обработка.

-При искане вашите лични данни да бъдат предадени на вас или на друга страна (обикновено известна като право на „преносимост на данните“) в електронна и структурирана форма. Това ви позволява да получавате данните си от нас в електронен формат и да можете да прехвърляте данните си другаде в електронен формат.

- Оттегляне на съгласието. В ограничените случаи, когато може да сте дали съгласието си за събирането, обработването и предаването на личните ви данни с конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време за такава обработка. След като получим известие, че сте оттеглили съгласието си, вече няма да обработваме вашата информация за целта или целите, за които първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго правно основание да го направим законно.

Бисквитки

ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД има строга политика за поверителност на посетителите на www.polihome.bg, повече за която можете да прочетете тук. Тази бележка ви предоставя повече информация за това как използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия сайт.

 • Какво представляват бисквитките?
  Бисквитките са малки буквено-цифрови файлове, които се изпращат и съхраняват в браузъра, който използвате за навигация в Интернет. Всеки уебсайт обикновено използва една или повече бисквитки, където съхранява информация, която счита за необходима за оптималната му работа и за по-лесна навигация на потребителя.

Тази информация попада в три основни категории:

 • Бисквитки с ниско проникване - необходими
  Липсата на бисквитки в тази категория засяга значително функционирането на сайта. Без тях функции като влизане в уеб сайт, онлайн покупки на продукти или онлайн плащания не могат да бъдат изпълнени.
 • Бисквитки с ниско проникване - производителност
  Бисквитките за ефективност се отнасят до събирането на информация за поведението на потребителите, докато навигират в уеб сайт и съхраняват анонимна информация относно статистиката на използването, ефективността и т.н. Те са предназначени за събиране на информация, необходима за подобряване на функционирането на уебсайта.
 • Бисквитки с умерено проникване - използваемост
  Бисквитките в тази категория съхраняват информация за използването, която ще улесни следващото посещение на сайта. Данните могат да бъдат анонимни, докато не са достъпни, докато сърфирате в други уебсайтове.
 • Бисквитки с високо проникване - реклама
  Те се използват за избор и показване на реклами, съобразени с интересите на потребителя.

С включването на Европейска директива 2009/136 / ЕО в Закон 4070/2012 става задължително потребителят да даде съгласие за инсталирането на бисквитки, независимо дали те идват от доставчика на посещавания уебсайт или от рекламни мрежи на трети страни, показвани чрез посетено уебсайт. Бисквитките, които обслужват нуждите за правилното му функциониране (бисквитки с ниско проникване), са изключени.

 • Какъв вид информация събираме (при поръчка)?
  Събраната информация обикновено е най-важна за изпълнение на поръчката, като информация за контакт и доставка, без допълнителната "чувствителна" лична информация.
 • Какъв вид информация събираме (във формуляри за бюлетини)?
  В сравнение с други компании, изпращането само на бюлетини с оферти и нови продукти изисква само вашия имейл адрес и вашето съгласие за съответния формуляр - страница.
 • Как съхраняваме вашата лична информация?
  Вашите лични данни се съхраняват в момента на подаване на поръчката и едва след това могат да бъдат обработвани от персонала на данните и да поръчват персонал по сигурността, за да се гарантира, че информацията не е изтекла до трети страни, като филиали, списъци и т.н. По-конкретно, данните съхранени в платформата са данните за контакт и доставка, а не информацията за плащане, като номера на картата. Що се отнася до процеса на плащане на покупки, платформата БЪЛГАРИЯ БАНКА се прехвърля, което осигурява нейната цялост чрез активирания сертификат НА ИМЕ СЕРТИФИКАЦИЯ. И накрая, те се прехвърлят към системата за фактуриране на компанията чрез защитена връзка и могат да бъдат изтрити при поискване.
 • Как мога да поискам моята информация да бъде коригирана или изтрита?
  Понастоящем данните се изтриват или коригират чрез [email protected], докато тази услуга е незабавно достъпна за потребителя чрез специална форма. Данните ще бъдат информация за контакт и доставка, тъй като се съхраняват от компанията.
 • Кой управлява моята информация?
  Polihome е поверил управлението на клиентските данни на специализиран персонал, който от своя страна се контролира цифрово за всяко движение като копиране, редактиране, изтриване и експортиране. Този опитен и доверен персонал поддържа целостта на данните, докато действията им са видими и не може да се извършва злонамерено движение.
 • Как да деактивираме използването на бисквитки?
  Ако искате да активирате или деактивирате използването на бисквитки от настройките на браузъра си, в зависимост от браузъра си, посетете следните уеб страници, за да научите за необходимите действия.
   - Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
   - Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
   - Chrome Http://support.google.com/accounts/ans
   - Opera Http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
   - Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
   - Safari за iPad и iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

4. БЕЗОПАСНОСТ

Протоколът SSL (Secure Sockets Layer) днес е световен стандарт за сертифициране на уебсайтове за уеб потребители и за криптиране на данни между уеб потребителите и уеб сървърите. Шифрованата SSL комуникация изисква цялата информация, изпратена между клиент и сървър, да бъде криптирана от софтуера за доставка и дешифрирана от получаващия софтуер, като по този начин защитава личната информация по време на предаването. В допълнение, цялата информация, изпратена с SSL протокола, е защитена от механизъм, който автоматично проверява дали данните са се променили по време на прехвърлянето.
В допълнение, личната сигурност е паролата, която предоставяте, когато се присъедините към www.polihome.bg. За да представите някоя своя лична информация, първо трябва да предоставите вашето потребителско име и парола. Поради тази причина трябва да съхранявате тази информация добре, така че да не попадне в ръцете на трети страни. Също така ви съветваме да създадете парола, като използвате символи с буквено-цифрови знаци.
Не на последно място, данните за кредитната карта не се съхраняват в хранилището на компанията по време на транзакцията, а се съхраняват директно в защитената среда на партньорската компания, която отговаря за маршрутизирането на картите.
Всички транзакции, които правите чрез www.polihome.bg, се уреждат от международното и европейското право, което регулира въпросите, свързани с електронната търговия, както и Закона за защита на потребителите (Закон 2251/1994), който регулира въпросите, свързани с електронната търговия. с продажби от разстояние.

5. ТРАДИЦИОННИ СТАТИИ - НАЛИЧНОСТ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктите, предлагани за продажба, наличният им инвентар (в някои случаи изисква телефонна комуникация), техните функции и цени са достъпни на www.polihome.bg и са достъпни за всички. Потребителите могат да търсят повече информация за продукта, като кликнат върху иконата на продукта.
Polihome гарантира, че клиентите са информирани своевременно за наличността или непристъпността на продуктите, но не носи отговорност за тяхната наличност.
Polihome се стреми всеки ден да предоставя цялата информация, необходима за продукта (технически спецификации, цени и т.н.). Въпреки това, за да ограничите евентуалните грешки, препоръчваме ви, преди да приключите покупката, да се свържете с нас в случаите, когато цените или други характеристики на продукта са извън нормалното и разумното. Цените, посочени в съответните списъци под всеки продукт, включват ДДС (20%). Онлайн магазинът www.polihome.bg на ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД си запазва правото да коригира цените, без да се налага да информира потребителя.

6. ПОРЪЧКИ НА ПРОДУКТИТЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Поръчките чрез онлайн магазина www.polihome.bg са договори за продажба от разстояние, които се уреждат от правната рамка на Закона за правата на потребителите от 2013 г. (Закон 133 (I) / 2013) (в сила днес).

Потребителят има право да сключи валидна поръчка чрез онлайн магазина, при условие че е законосъобразно способен да спазва разпоредбите на договорния закон, кап. 149 (при условие, че е навършил осемнадесет години и не отговаря на изискванията за правна помощ при сключване на договор за продажба). Поръчки могат да се правят и от законни представители на юридически лица. ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД си запазва правото да изиска от надзора или настойника да върне всички нареждания, направени от нетрудоспособни лица.

7. ЗАКУПУВАЙТЕ ПОРЪЧКА ЧРЕЗ Е-МАГАЗИН

7.1 УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА
За да направите поръчка онлайн на www.polihome.bg, трябва:
1. Попълнете специалния формуляр с необходимата информация за сключване на договора за продажба.
2. Безусловното приемане на условията на договора за продажба и условията за ползване, по-специално събирането и, когато е необходимо, използването на лични данни.
На всички страници на онлайн магазина www.polihome.bg и до всеки продукт, наличен за закупуване, има ключът:

Добави в кошницата и Добави към любими.
За да продължите да пазарувате, изберете от основните категории, тази, която съдържа следващия артикул, който търсите, и го добавете към вашата количка. Когато приключите с добавянето на продукта, натиснете бутона "кошница" в горния десен ъгъл на екрана.
За да можете да поръчате не е необходимо да сте член на www.polihome.bg, но бихме ви посъветвали да станете член на www.polihome.bg, тъй като целият процес на всяко бъдещо използване на онлайн магазина ще бъде много по-лесно. Попълнете формата с вашия имейл и парола, които сте въвели при регистрация и влезте в сайта на участника. Ако не сте член, натиснете бутона „Вход | Регистрация“ в горната дясна част на онлайн магазина. Попълнете активен имейл акаунт в новия формуляр за регистрация на член. Електронната поща, която предоставяте, трябва да присъства, тъй като цялата ни комуникация ще се осъществява чрез имейла, който сте предоставили, когато сте се регистрирали. Дори и да не станете член, ще бъдете помолени за лична информация като: фактура и адрес за доставка на пратка, електронна поща, телефон за връзка, подробности, необходими за сключване и изпълнение на договора между двете страни.
Процес на поръчка
Поръчката се изпълнява на 3 стъпки:

1. Добавете продуктите по ваш избор в количката
2. Попълнете необходимата информация на страницата за изпълнение на вашата поръчка (Checkout)
3. Получавате имейл за потвърждение за вашата поръчка

7.2 МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ
За удобството и обслужването на всички, които желаят да закупят от онлайн магазина на нашата компания, www.polihome.bg има следните методи на плащане*:

1. Зареждане на вашата кредитна или дебитна карта.

Можете да плащате с дебитна или кредитна карта, издадена от:
• ВИЗА
• MASTERCARD
Чрез въвеждане на номер на дебитна/кредитна карта, срок на валидност, име на картата и CVC2/ CVV2 код.
Плащането с карта при нас е безопасно и сигурно, извършва се през електронен платежен канал на Банка ДСК.

2. Депозит по следната банкова сметка на виждане.

 

DSK Bank: Тип на профила: € Евро

IBAN: BG57STSA93000027666471

Име на бенефициента: ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД

SWIFT: STSABGSF

 

DSK Bank: Account type: BGN лв.

IBAN: BG80STSA93000027666445

Име на бенефициента: ЕФТ ЕВРОФЪРНИЧЪР ЕООД

SWIFT: STSABGSF


3.Наложен платеж

Заплащането с наложен платеж важи само за град София. За поръчки над 500,00 лева (София-град) е задължително капаро 10 % от стойността на поръчката .

Клиентът заплаща дължимата сума в брой , по време на доставката.

Този метод на заплащане обвързва клиента с поръчката.

По врема на доставка на поръчката единственият начин на заплащане е само с наложен платеж. Не може да се заплати с карта.

 

След като вашата поръчка приключи, депозирайте сумата на закупените продукти (включително разходите за доставка) в сметката по-горе. Моля, попълнете номера на поръчката си като причина за депозит (пример: # 3000000115).

След като получим плащането на вашата поръчка, процесът по нейното изпълнение започва.
Ако плащането не може да бъде намерено или не сте използвали кода си за поръчка като причина за депозита, ще се нуждаем от вашето копие за депозит и номер на поръчката. Изпратете ни копие от депозита (с вашето име и номер на поръчка) по имейл на [email protected]

 

За поръчки за останалата част на страната поръчките трябва да бъдат платени.
*За поръчки под 200 лева е необходимо предварително заплащане на транспортните разходи.

7.3 ПОТВЪРЖДЕНИЕ - Актуализация на поръчката

Потребителят се информира чрез уебсайта, преди да завърши поръчката си за основните характеристики на продукта, цена, количество, разходи за доставка, начин на плащане и начин на доставка.
След изпращането на формуляра за поръчка, потребителят получава електронно копие на поръчката на посочения от него имейл адрес при регистрация на своята поръчка, включително подробно описание на стоките в поръчката и уникален код ще бъде в състояние да следи хода и напредъка на поръчката си (ако е регистрирана).

Разгледайте
След приключване на вашата поръчка, ще бъде изпратен автоматичен имейл с всички подробности за вашата поръчка на предишната страница (моля, проверете електронната си поща - какво сте казали при регистрацията).

8. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ

Доставките на продуктите се извършват само във физическите граници на България чрез съдействащата корабоплавателна компания (и нейните филиали) или чрез корабоплавателната компания, която сътрудничи с клиента / потребителя (в този случай транспортните разходи не се определят от Polihome България, а от клиентът / потребителят заедно с транспортната агенция на клиента / потребителя по избор).

Разходите за доставка се изчисляват според:

 • Обемът на продуктите
 •  Тегло на продуктите
 • Адресът и пощенският код на местоназначението
 • Местоположението на доставчика на избраните продукти

Таксите винаги се изчисляват, докато настилката на декларирания адрес за доставка не влезе в тротоара. Потребителят няма задължение за плащане, освен ако не получи юридическия документ (квитанция / фактура и в случай на триъгълна продажба на банкнотата за доставка). Разходите за доставка включват 20% ДДС. Моля, уведомете ни, ако има проблеми с достъпа до вашия сайт.

Безплатната доставка важи само за град София и само за поръчки на стойност над 200,00 лева.

За да видите разходите за доставка на вашата поръчка, моля, попълнете данните за доставка на страницата за завършване на поръчката.

В случаите, когато разходите за доставка не се показват или се таксуват твърде високо (напр. 1200 €), моля, свържете се с нас на 0875 339 050 или чрез имейл на [email protected]. Персоналът и техниците на Polihome, собственост на Polihome България, полагат всички усилия, за да осигурят правилното функциониране на онлайн магазина www.polihome.bg. Polihome и Polihome България не носят отговорност в случай на грешка или пропускане на транспортните разходи, изчислени автоматично от системата за онлайн магазини www.polihome.bg.

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - ПРОМЕНИ - ОТМЕНЕНИЯ

Условия за връщане

Общите условия, посочени в тази политика, се отнасят за всички продукти, закупени от онлайн магазина Polihome България чрез интернет на www.polihome.bg

Анулиране на поръчка

Когато направите поръчката си през онлайн магазина Polihome (www.polihome.bg за продукти, принадлежащи към гамата продукти Polihome, можете да прекратите поръчката си в същия ден, в който сте направили поръчката си.

Превоз на върнати продукти

Ако желаете да върнете стоки поради промяна на мнението си, ще ви е необходима разписка, формуляр за вашата поръчка, имейл за потвърждение на вашата поръчка и разписка за кредитна карта (в случай че сте платили с кредитна карта). Връщането на продуктите се извършва за сметка на заинтересованата страна, в партньорската логистична агенция Polihome в България. (Булевард Рожен - склад - до Северна тангента). Като алтернатива изпращате заявката си по имейл на [email protected] За всяка необходима информация можете да се свържете с нас на телефон на 123456789, фиксиран или мобилен, с такса за градска единица. Заявката за възстановяване влиза в сила от датата, на която ни изпратите вашата заявка за връщане.

Продуктите, които искате да върнете, трябва да бъдат в отлично състояние, със запечатана опаковка. Вие носите отговорност за разходите за връщане на продукта, освен ако продуктът не е предмет на гаранция поради производствен дефект. В случай, че отворите опаковката на продукта, трябва да се погрижите за състоянието на върнатите продукти от момента, в който те ви бъдат доставени, докато не ги доставите на нашата партньорска логистична агенция. (Адресът, посочен по-горе)

Клиентът / потребителят има право да върне закупените продукти в рамките на 14 дни от получаването. Ако те не бъдат върнати в рамките на 14 дни, тогава Polihome България може да не приеме възстановяване или замяна.

С изключение на правата, предоставени от политиката за възстановяване, във всички случаи всички права, приложими за потребителите, се уреждат от съществуващите разпоредби и закони, свързани с договора за продажба, както и от всички права, произтичащи от условията на гаранцията на продукта.


Възвръщаемост на върнатите продукти

Ако отговаряте на условията за възстановяване, ние ще възстановим сумата, която съответства на стойността на стоките, които възстановявате чрез банков депозит по вашата сметка. Възстановяванията се отнасят само за продукти, а не за разходите за доставка на продукти. В случай на наложен платеж, разходите за доставка са за сметка на подателя.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата , с която е извършено плащането.

Данните от вашата карта не се съхраняват по никакъв начин.

Възстановяването на върнатите продукти ще бъде възстановено възможно най-скоро. Във всеки случай, това ще се случи, след като сте ни информирали писмено за искането за връщане на продуктите и ние приемаме тяхното връщане и ако продуктите са били доставени на нашата свързана логистична агенция. (Адресът, посочен по-горе)

Изключения от правото на отказ:

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1) Предлагането на стоки или предоставянето на услуги, чиято стойност зависи от колебанията на паричния пазар, които не могат да бъдат контролирани и които могат да възникнат в рамките на момента на оттегляне.
2) Доставката на стоки, произведени по вашите спецификации като потребител или не на склад и изискват специална поръчка от (доставчик / производител).
3) Доставка на стоки, които по своята същност по своя характер са неразривно преплетени с други елементи.

 

Не приемаме връщане на продукти, произведени „по поръчка“ специално за вас. (Мека мебел, кухни, гардероби, тапицирани легла, юргани, матраци. Спално бельо) от местни или чуждестранни доставчици.

 

Решаване на спорове 

Dispute resolution

10. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Въпреки че Polihome информира и публикува добросъвестно чрез своя уебсайт www.polihome.bg, не се правят коментари относно пълнотата или точността на информацията, съдържаща се тук. Някои части от сайта www.polihome.bg може да липсват, да съдържат грешки или да изтекат, да бъдат премахнати, изтрити по всяко време. Polihome изрично се отказва и не се задължава по всяко време да актуализира, променя или изтрива информация на уебсайта. Polihome България по никакъв начин не декларира, че информацията, съдържаща се в документите и известията, публикувани на този сървър, е подходяща за всякакви цели. Всеки такъв документ и свързаните с него графики се предоставят „такива, каквито са“, без никаква гаранция. Polihome България не носи отговорност или не носи отговорност за щети и неимуществени вреди, произтичащи от предоставянето на услуги за поддръжка. Клиентът / потребителят е свободен да използва www.polihome.bg в съответствие със закона и етиката.

11. РАЗЛИЧНО

● Форсмажор: Ако поради непреодолима сила (напр. Лошо време, стачки и др.) Не успеем да доставим продуктите в предписания срок, ние ще ви уведомим по електронната поща, за да ни уведомите, ако желаете при тези обстоятелства да попълнете поръчката си. Polihome България не носи отговорност за ситуация, която е извън неговата собствена отговорност и ще направи всичко възможно, за да ви служи хуманно.
Inεριπτώσεις В случаите, когато сте направили онлайн поръчка и при получаване установите, че липсва продукт (и) от общата поръчка, моля, свържете се с нас, за да уредим всички необходими детайли и да изпратим неподредените продукти, които получавате в без допълнително заплащане.
● Промяна на условията тук: www.polihome.bg си запазва правото да променя или подновява условията за търговия. Компанията се задължава да уведомява този текст за всички промени или допълнения в условията.

В случай, че не получите поръчаните стоки (и след като изтече дълго време от момента на извършване на поръчката), моля, свържете се с поддръжката на клиенти на [email protected] За по-доброто и бързо обслужване, бихме препоръчали специален код за поръчка, изпратен на имейл адреса, който сте посочили по време на поръчката си.

The product has been removed from your cart.