1. Разклонител соуко 4 места Alfaone с превключвател 3x1.5mm 1.5m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 2. Разклонител Alfaone 3 места без превключвател 3Χ1.5mm 1.5m
  Размери
  дължина: 4,7    дълбочина: 7    височина: 26
  0%
 3. Разклонител Alfaone 4 места с превключвател 3Χ1.5mm 1.5m
  Размери
  дължина: 5    дълбочина: 6,5    височина: 30
  0%
 4. Разклонител соуко 5 места Alfaone с превключвател 3x1.5mm 1.5m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 5. Разклонител соуко 3 места Alfaone с превключвател 3x1.5mm 3m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 6. Разклонител соуко 3 места Alfaone с превключвател 3x1.5mm 1.5m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 7. разклонители за контакти Alfaone соуко 3x1.5mm 10m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 8. разклонители за контакти Alfaone соуко 3x1.5mm 5m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 9. разклонители за контакти Alfaone соуко 3x1.5mm 3m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 10. разклонители за контакти Alfaone соуко 3x1.5mm 15m
  Размери
  дължина: -    дълбочина: -    височина: -
  0%
 11. Разклонител 6 + 1 места Sonora S1PSB601 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 11,2    дълбочина: 7    височина: 50,8
  0%
 12. Разклонител 5 места Sonora SPSW501 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 13,5    дълбочина: 5    височина: 45
  0%
 13. Разклонител 5 места Sonora SPSB501 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 13,5    дълбочина: 5    височина: 46
  0%
 14. Разклонител 4 места Sonora SPSW401 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 13,5    дълбочина: 5    височина: 41,5
  0%
 15. Разклонител 4 места Sonora SPSB401 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 13,5    дълбочина: 5    височина: 42
  0%
 16. Разклонител 3 + 1 места Sonora S1PSB301 surge protect с превключвател
  Размери
  дължина: 11,2    дълбочина: 7,2    височина: 40
  0%
 17. Разклонител 5 места Sonora PSW501 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 40
  0%
 18. Разклонител 5 места Sonora PSW500
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 35
  0%
 19. Разклонител 5 места Sonora PSB501 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 40
  0%
 20. Разклонител 4 места Sonora PSW401 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 37
  0%
 21. Разклонител 4 места Sonora PSW400
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 33
  0%
 22. Разклонител 4 места Sonora PSB401 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 37
  0%
 23. Разклонител 3 места Sonora PSW301 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 32
  0%
 24. Разклонител 3 места Sonora PSW300
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 28
  0%
 25. Разклонител 3 места Sonora PSB301 с превключвател
  Размери
  дължина: 14    дълбочина: 4,5    височина: 32
  0%
The product has been removed from your cart.